"Sống là hành trình trải nghiệm "

Câu chuyện của tôi

Doanh nhân Nguyễn Thị Xuân Lan chia sẻ: “Chính việc trải nghiệm  những công việc khác nhau đã giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành, quản lý Golden Life, quá trình đó giúp tôi hình thành nên một con người hoạt bát, năng động thích ứng. Tích lũy được lượng kiến thức lớn để phát triển doanh nghiệp của mình sau này”.

Câu chuyện của tôi

Doanh nhân Nguyễn Thị Xuân Lan chia sẻ: “Chính việc trải nghiệm  những công việc khác nhau đã giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành, quản lý Golden Life, quá trình đó giúp tôi hình thành nên một con người hoạt bát, năng động thích ứng. Tích lũy được lượng kiến thức lớn để phát triển doanh nghiệp của mình sau này”.

Câu chuyện của tôi

Doanh nhân Nguyễn Thị Xuân Lan chia sẻ: “Chính việc trải nghiệm  những công việc khác nhau đã giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành, quản lý Golden Life, quá trình đó giúp tôi hình thành nên một con người hoạt bát, năng động thích ứng. Tích lũy được lượng kiến thức lớn để phát triển doanh nghiệp của mình sau này”.

Scroll to Top